Juridisk rådgivning

Som medlem i FMI erbjuds du:

  • Fri juridisk telefonrådgivning i köprätt, arbetsrätt, leverantörsfrågor 
  • Rådgivning i tillsynsärenden, miljö- och kemikalieinspektioner, allmänna reklamationsnämnden
  • Omvärldsbevakning och information om ny relevant lagstiftning
  • Tillgång till advokathjälp vid lokal- och hyrestvister (rabatterad timtaxa)

 

Telefontider för juridisk rådgivning:
Tisdag: kl. 09.00 - 12.00
Onsdag: kl. 13.00 - 16.00
Torsdag: kl. 09.00 - 12.00
Kontakta Marie-Louise Sigemalm vid juridisk rådgivning 08-640 66 38