Försäkringar

FMI erbjuder fastighets-, företags- och personförsäkring till låg premie och bred omfattning. Försäkringarna upphandlas och anpassats särskilt för färg- och möbelhandlares behov. Premiegaranti lämnas. Premiefritt för nya medlemmar de första tre månaderna.

Företagsförsäkring

FMIs medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd till mycket förmånlig premie. Vid upphandlingen av denna försäkring har vi utnyttjat de stordriftsfördelar som vi får genom att verka gemensamt som grupp.

Följande försäkringsprogram erbjuds:

  • Företagsförsäkring
  • Fastighetsförsäkring

Vi samarbetar med Söderberg & Partners. För närmare information och offert, kontakta Mikael Henningsson på telefon 08-451 50 00 eller 0708-18 48 87, e-post: mikael.henningsson@soderbergpartners.se.

Personförsäkring

Vi har förhandlat fram ett mycket förmånligt avtal med Salus Ansvar där följande försäkringar kan tecknas för dig och dina anställda.

  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • Gruppolycksfallsförsäkring (GOA)
  • Sjukvård Direkt PLUS

Försäkringarna är enkla att teckna, har låg premie och ger ett bra skydd för dig och dina anställda.

För mer information och offert kontakta Marie-Louise Sigemalm, VD, Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör, telefon: 08-640 66 38, eller e-post: marie-louise@fmibranschen.se 

Vi samarbetar med Söderberg & Partners.