Nya dataskydsförordningen

Nya lagen angår dig

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR är en EU-förordning och blir därmed gällande rätt direkt i Sverige och övriga medlemsstater inom EU, vilket medför att den nuvarande personuppgiftslagen (PuL) upphör att gälla. Dataskyddsförordningen berör alla företag, myndigheter och organisationer som behandlar personuppgifter i verksamheten, exempelvis uppgifter om personers namn, personnummer, e-postadresser, medlemsnummer, ip-adresser, foton eller andra uppgifter som går att hänföra till en fysisk person. Även om det finns en del likheter med PuL, så ställs alla företag, myndigheter och organisationer inför nya och betydligt tuffare krav än tidigare, främst genom att de som behandlar personuppgifterna har fått en särskild ansvarsskyldighet; det krävs nya rutiner och processer för att registerhanteringen ska vara säker och för att företagen ska kunna bevisa att hanteringen följer reglerna i förordningen. Syftet med EU:s nya dataskyddslagstiftning är att stärka den personliga integriteten för enskildas personuppgifter genom ökat skydd och kontroll över de egna personuppgifterna. Förordningen utgår ifrån att personuppgifterna ägs av den enskilde och att var och en har rätt att få reda på vilken information som finns lagrad, hur den används och i vilket syfte. Den enskilde som ägare kan exempelvis kräva att informationen tas bort. Som medlem i FMI kommer du att erbjudas utbildning i den nya dataskyddsförordningen.