Prenumerationer

Färg Möbel & Interiör ges ut i 5 nummer per år.

Prenumerationspris för helår: 495 kr

Personalprenumeration för anställda i ett medlemsföretag: 195 kr/år

Samtliga priser är exklusive moms.

Är du intresserad av att prenumerera vänligen kontakta Sofia Lemnert på sofia@fmibranschen.se